Root:1338
Home:1339
News:1608

Sådan understøtter vi forretningen

VAMOS er designet til at understøtte et moderne forsikringsselskab. Læs mere om de enkelte moduler herunder...

 • Aktører & Relationer

  Personer og organisationer gemmes i et centralt register. Roller og relationer definerer aktørens f ...

  Personer og organisationer gemmes i et centralt register. Roller og relationer definerer aktørens forhold til omverdenen, og det er muligt at definere kundegrupper, kundeaftaler mv. Aktørmodulet er integreret med CPR og AWS adressekartotek for optimal datakvalitet.

  Vis fuld beskrivelse
 • Policeadministration

  Policemodulet er direkte integreret med den bagvedliggende produktmotor og understøtter meget kompl ...

  Policemodulet er direkte integreret med den bagvedliggende produktmotor og understøtter meget komplekse produktmodeller. Indtegningsflowet er automatiseret med integration til eksterne parter, og regler sikrer at indtegnings- og besigtigelsesregler overholdes. Der er direkte integration til fx BBR, DMR og AutoIT direkte fra policebilledet.

  Vis fuld beskrivelse
 • Salg & Tilbud

  Tilbudsmodulet i VAMOS sikrer en uovertruffen fleksibilitet. Brugeren kan frit kombinere tilbud på ...

  Tilbudsmodulet i VAMOS sikrer en uovertruffen fleksibilitet. Brugeren kan frit kombinere tilbud på tværs af policer og angive flere varianter af samme tilbud. Tilbud kan sendes per e-mail, og automatiske opgaver til policebehandleren sikrer opfølgning på udestående tilbud. Når en kunde har accepteret et tilbud, kan det indtegnes øjeblikkeligt og følge et automatiseret indtegningsflow.

  Vis fuld beskrivelse
 • Kanaler & Branding

  Det er i VAMOS muligt at oprette en flerstrenget kanalstrategi, hvor udvalgte kundegrupper og kunde ...

  Det er i VAMOS muligt at oprette en flerstrenget kanalstrategi, hvor udvalgte kundegrupper og kundeaftaler gøres tilgængelige for de salgskanaler som hører til en specifik kanal. Branding gør det endvidere muligt at tilpasse tekster og logoer på breve og policer, så de passer til kanalen. Sikkerhedsmodulet sikrer dertil at kanaler kun kan se deres egne data.

  Vis fuld beskrivelse
 • Produktudvikling

  Kernen i VAMOS er den fleksible produktmotor som tillader dynamisk opsætning af forsikringsprodukte ...

  Kernen i VAMOS er den fleksible produktmotor som tillader dynamisk opsætning af forsikringsprodukter. Elementer kan nedarves, genbruges og sammensættes til nye produkter på kryds og tværs. Det er endvidere nemt at kæde tariffer sammen med eksterne datakilder som fx BBR, DMR eller lignende. Når et produkt er sat op, kan det bruges med det samme i police- og skademodulerne, portaler m.v.

  Vis fuld beskrivelse
 • Accept & Underwriting

  Det indbyggede godkendelsessystem i VAMOS kan håndtere komplekse, produktspecifikke indtegningsregl ...

  Det indbyggede godkendelsessystem i VAMOS kan håndtere komplekse, produktspecifikke indtegningsregler og brugeren forhindres i at sende et tilbud til kunden før den pågældende risiko er vurderet og godkendt. Alle afgørelser gemmes for fuld sporbarhed. Underwriting-afdelingen kan ligeledes bruge den indbyggede saneringsfunktion til at tilpasse kendte risici.

  Vis fuld beskrivelse
 • Skadehåndtering

  En skadesag i VAMOS har begivenheden i centrum og kan omfatte flere policer og dækninger. Beskadige ...

  En skadesag i VAMOS har begivenheden i centrum og kan omfatte flere policer og dækninger. Beskadigede objekter, styklister, relaterede aktører osv. kan registreres - og systemet kan sættes op til at kende standardreserver anvisningsgrænser osv. I skadesystemet er der endvidere indbygget integration til EDI Regres, SBS, Scalepoint og andre eksterne servicepartnere.

  Vis fuld beskrivelse
 • Opgavestyring

  Opgaver kan oprettes i alle relevante moduler i VAMOS og kan tildeles enten enkeltpersoner eller gr ...

  Opgaver kan oprettes i alle relevante moduler i VAMOS og kan tildeles enten enkeltpersoner eller grupper. Den enkelte bruger kan oprette egne filtre til udvælgelse af relevante opgaver. Filtre kan gemmes og deles mellem flere brugere eller grupper. Disse muligheder gør det nemt for det enkelte selskab at tilpasse systemet til egne arbejdsgange.

  Vis fuld beskrivelse
 • Økonomi

  Centralt i VAMOS er økonomimodulet som bl.a. omfatter fuldautomatisk debitorhåndtering, som kan til ...

  Centralt i VAMOS er økonomimodulet som bl.a. omfatter fuldautomatisk debitorhåndtering, som kan tilpasses enkelte produkter eller opkrævningstyper. Systemet understøtter desuden afdragsordninger, løbende betalinger osv. Der er indbygget integration til de relevante betalingsudbydere og modulet understøtter elektroniske og fuldt automatiserede løsninger.

  Vis fuld beskrivelse
 • Provision

  VAMOS kan håndtere beregning af provision automatisk - og det er samtidig muligt at oprette multipl ...

  VAMOS kan håndtere beregning af provision automatisk - og det er samtidig muligt at oprette multiple provisionskontrakter til en enkelt salgskanal. Modulet understøtter beregning af nytegnings- og ændringsprovision samt løbende provision. Frigivet provision kan udbetales direkte til salgskanalen fra systemet - og notifikation kan ske fuldautomatisk, hvilket reducerer administration af aftalen.

  Vis fuld beskrivelse
 • Data warehouse

  Med VAMOS følger et udbygget data warehouse som også inkluderer de mest relevante standardrapporter ...

  Med VAMOS følger et udbygget data warehouse som også inkluderer de mest relevante standardrapporter. Brugerne kan abonnere på rapporter som sendes til dem per e-mail - eller de kan tilgå data direkte fra EXCEL, eller via en intranet-portal. DW kan altid tilpasses det enkelte selskabs individuelle behov og bygger på standard Microsoft BI teknologi.

  Vis fuld beskrivelse
 • Dokumenthåndtering

  Dokumenthåndtering er en integreret del af VAMOS brugerflade og understøtter fuld elektronisk håndt ...

  Dokumenthåndtering er en integreret del af VAMOS brugerflade og understøtter fuld elektronisk håndtering af indgående post. Indholdstyper, mappestrukturer og andre metadata kan tilpasses det enkelte selskab - og integration til KOFAX scannersoftware gør indlæsning af post nemt og ligetil. Udgående dokumenter gemmes automatisk, og al korrespondence er kædet til de relevante aktører og sager som de vedrører.

  Vis fuld beskrivelse
 • Skabeloner og print

  VAMOS understøtter udskrivning via en række medier: Portal, e-Boks, e-mail, SMS, print eller lignen ...

  VAMOS understøtter udskrivning via en række medier: Portal, e-Boks, e-mail, SMS, print eller lignende. I skabelonbiblioteket kan superbrugere nemt oprette skabeloner i den stærkt fleksible WORD-lignende editor eller uploade færdige PDF-filer. Det er muligt at sammenflette skabeloner samt angive hvilke skabeloner kan tjene som bilag for andre. Håndtering af print kan ske centralt eller fra den enkelte arbejdsstation.

  Vis fuld beskrivelse
 • Kundeportal

  Via VAMOS kundeportal kan slutkunden få adgang til egne tilbud, policer og skader. Samtidig kan for ...

  Via VAMOS kundeportal kan slutkunden få adgang til egne tilbud, policer og skader. Samtidig kan forsikringstageren via portalen give fuldmagt til at udvalgte relaterede aktører (ægtefæller eller lign.) også får adgang til data. Portalen konfigureres dynamisk i produktmotoren med ønskede felter, tekstblokke og links. Der er stor fokus på sikkerhed, og portalen understøtter naturligvis NEM-ID.

  Vis fuld beskrivelse
 • API

  Systemets API gør det muligt at integrere med VAMOS fra andre systemer; eksempelvis eksisterende sy ...

  Systemets API gør det muligt at integrere med VAMOS fra andre systemer; eksempelvis eksisterende systemer hos partnere eller serviceudbydere - eller egne mobil-apps eller portalløsninger. Det er kun fantasien som sætter grænserne. VAMOS API er udviklet under hensyntagen til de strengeste sikkerhedskrav og tillader kun adgang til de data som er relevante i en given kontekst.

  Vis fuld beskrivelse
 • Konvertering

  Ved hjælp af den indbyggede importmotor er det væsentligt nemmere at importere data fra andre syste ...

  Ved hjælp af den indbyggede importmotor er det væsentligt nemmere at importere data fra andre systemer. Importmotoren sikrer at data er konsistente, og er dermed med til at sikre at data som konverteres til VAMOS, har den fornødne kvalitet. Ved at automatisere datavalideringsprocessen opnår man en smidigere overgang fra et system til et andet samt en kortere og mere effektiv konverteringsproces.

  Vis fuld beskrivelse
 • Integration

  VAMOS har integration til en lang række eksterne systemer og serviceudbydere. Vi integrerer bl.a. t ...

  VAMOS har integration til en lang række eksterne systemer og serviceudbydere. Vi integrerer bl.a. til CPR, BBR, NETS (BetalingsService, FIK-advisering, NEMkonto), flere bankcentraler, NEM-ID, EDI (Opsigelse, Pant og Regres), e-Boks, Scalepoint ECC/ECB/INS, DMR, Autotaks, SBS (Taksatorringen), DFIM, Falck, SOS / Dansk Autohjælp osv. Eksterne systemer er integreret i VAMOS brugerflade og processer.

  Vis fuld beskrivelse
 • Sikkerhed

  VAMOS understøttes af et avanceret sikkerhedssystem hvormed administratorer kan definere adgange og ...

  VAMOS understøttes af et avanceret sikkerhedssystem hvormed administratorer kan definere adgange og rettigheder på gruppe- eller individuelt niveau. Der er over 100 specifikke sikkerhedsindstillinger i VAMOS. Endvidere kan man opsætte anvisningsrettigheder for grupper eller individuelle brugere i form af beløbsgrænser for reserver, udbetalinger, rabatter, mv.

  Vis fuld beskrivelse