Root:1338
Home:1339
News:1608

Erfaring med at finde løsninger

Vi har leveret IT-løsninger til forsikringsbranchen i mere end 20 år.

De mange års erfaring har givet os en dyb forståelse for selskabernes daglige forretning, hvilket giver os et solidt grundlag for at finde de rigtige løsninger i tæt samarbejde og i løbende dialog med vores kunder.

Rådgivning

Vi hjælper vore kunder til at anvende IT på en måde som styrker deres forretning og som bidrager til at transformere den måde de gør forretning i et stadig skiftende marked. nSure rådgiver om muligheder og udfordringer og støtter derigennem vores kunder i centrale beslutninger omkring IT. Intelligent anvendelse af IT kan differentiere selskabet, reducere omkostninger og åbne for nye muligheder.

Implementering

Skifte til en ny IT-platform er både teknisk og organisatorisk en stor opgave. nSure har stor efaring med denne proces og har en række værktøjer til at støtte vores kunder. Vi forholder os altid til det enkelte selskabs størrelse, organisation og tekniske platform - og kan ud fra en individuel vurdering rådgive og støtte bedst muligt.
En implementering af en VAMOS løsning starter altid med en workshop hvor de overordnede rammer og mål identificeres - og ud fra disse defineres en individuel plan og et roadmap for det videre forløb.

Konfiguration

nSure kan varerage al konfiguration og produktopsætning af VAMOS platformen og derved sikre at vores kunder udnytter platformen optimalt. Vore konsulenter har stor erfaring med at implementere løsninger som understøtter forretningens behov, og som udnytter den omfattende værktøjskasse som findes i VAMOS platformen. Dette sikrer at vores kunder kan fokusere på at drive forretningen og udvikle produkter og tjenester mod markedet - mens nSure tager sig af teknikken.

 

Udvikling

Ved hjælp af den indbyggede API kan det enkelte selskab udbygge VAMOS-løsningen med specialiserede IT-løsninger som er skræddersyet til deres placering i markedet. Hvad enten det er integration med partnere, opbygning af portaler, apps eller andre løsninger, kan nSure varetage alle faser af individuelle udviklingsprojekter. Vores indgående kendskab til forsikring samt VAMOS-platformen gør os i stand til at definere og udvikle de løsninger som bedst muligt opfylder de konkrete mål.

 

Uddannelse

VAMOS er et intuitivt og brugervenligt system, men der er ofte behov for at forstå hvordan eksisterende arbejdsgange bedst udføres i en ny platform - samt forstå de muligheder som måske ikke tidligere var tilgængelige for brugere. For at få optimal nytte af en VAMOS-installation tilbyder nSure uddannelse til brugere og superbrugere i den daglige anvendelse af systemet.